ASSOCIACIÓ ATLÈTICA

MITJA MARATÓ FIGUERES

 

L’Associació Atlètica Mitja Marató Figueres es va constituir el dia 4 de febrer de 2016 i actualment està composada pels següents membres:

 

Jaume Baraut Bach, Impulsor i primer President de l’Associació, responsable de patrocini i esponsorització.

 

Lluís Rodríguez González, actual President de l’Associació i responsable d’inscripcions, pàgina web i relacions amb les Administracions.

 

Antoni Corona Valdivieso, Vicepresident de l’Associació i responsable de voluntariat i seguretat.

 

Xavier Díaz Masó, Tresorer de l’Associació i responsable de comptabilitat.

 

Carles Callavé Felipe, Secretari de l’Associació i responsable de coordinació i muntatge.

 

Francesc Pous Dunjó, Director de cursa i responsable de xarxes socials.

 

Montserrat Rigall Corominas, Responsable de comunicació i premsa.

 

Alejo Almendros Santiago, Responsable de la cursa La Menuda.

 

La nostra missió és la promoció i el foment de la pràctica esportiva de córrer, o running, i els hàbits saludables a persones de totes edats i nivells de condició física, oferint activitat esportiva de qualitat que contribueixi a potenciar l’autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la diversitat física, vida independent i inclusió social.

 

Com a entitat d’iniciativa socioesportiva, contribuir mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats esportives de divulgació i sensibilització amb el més alt nivell d’implicació humà i tècnic, alhora que col·laborar o emprant aliances estratègiques si s’escau, amb centres escolars o altres entitats públiques o privades i destinant tot o part dels seus superàvits siguin econòmics o d’una altra índole a entitats contrastades de caràcter benèfico-socials o solidàries.

 

Volem ser, en l’àmbit esportiu, reflex de valors que omplin d’orgull la societat figuerenca i altempordanesa, contribuint al progrés social i humà de la ciutat i per extensió, de la comarca, esdevenint una entitat de referència i un focus d’interès i cohesió social, tanmateix transmetent els valors que tradicionalment ha representat la societat catalana pel que fa a la llengua i cultura.

 

La nostra Associació ha de ser un referent en el món del running a la comarca i generar i transmetre els seus valors. Vol ser una entitat de referència, sostenible, innovadora i adaptable a les noves tendències, prioritzant els corredors populars així com motivar-los mitjançant la participació d’atletes de primera línia, transmetent la possibilitat de fer una vida feliç i agradable, plena de vitalitat i entusiasme, gràcies a la pràctica de l’esport.

 

Civisme. Fomentant el respecte a les altres persones i els espais urbans.

 

Compromís social. Contribuir amb entitats benèfiques i socials per poder retornar a la societats els possibles èxits teixits.

 

Esportivitat. Valors com l’equitat, l’ètica, el respecte, la justícia, el domini propi, la valentia i la persistència. Procurar el joc net.

 

Medi ambient. Ha de ser una pràctica compatible amb l’entorn on és desenvolupa.

 

Coherència. Volem que la nostra activitat sigui el reflex dels valors que es proclamen.

 

Felicitat. A través de les activitats que podem organitzar.

 

Com s’ha especificat anteriorment, l’objectiu de l’Entitat és el foment de l’atletisme de fons a la ciutat de Figueres, mitjançant l’organització d’una Mitja Marató anual i curses complementàries a la mateixa.

 

Lliurament de donatius a dues entitats benèfiques del nostre àmbit, tal i com preveuen els estatuts i els valors de l’entitat organitzativa. Va tenir lloc al mes de febrer a la seu de l’Ajuntament de Figueres, rebent els corresponents xecs les entitats:

 

Club Atletisme Figueres

 

Associació de Malats d’Alzheimer

 

ASIF

 

Fundació Salut Empordà

 

 

 

Reconeixement a persones i entitats relacionades amb l’atletisme

 

Entrenaments previs a les curses