POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A L'Associació Atlètica Mitja Marató Figueres ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Associació Atlètica Mitja Marató Figueres

G55261325

C/ González de Soto, 1, 1, B - 17600 - Figueres - Girona

info@mitjafigueres.com

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Atlètica Mitja Marató Figueres estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Associació Atlètica Mitja Marató Figueres deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a a info@mitjafigueres.com o C/ González de Soto, 1, 1, B - 17600 - Figueres - Girona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

1. Tractament de les dades contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A L'Associació Atlètica Mitja Marató Figueres tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Consentiment de l'interessat: Enviar-li comunicacions comercials, fins i tot electrònicament.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A L'Associació Atlètica Mitja Marató Figueres tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials.
  • Consentiment de l'Interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials segons l’interès mostrat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.